چه چیزی باعث تحریک ما برای انجام یک کار یا رفتار می شود؟

انگیزش: حالتی است که به رفتار فرد نیرو و جهت می دهد میل به غذا، میل به نوشیدن، میل به رابطه جنسی و هر آن چیزی که ما را در جهت انجام یک کار برمی انگیزاند.
هیجان :ترس، خشم، شرم، احساس گناه و … هیجان هایی هستند که به زندگی ما رنگ می دهند آنچه که باعث می شود به سمت خطر ها نرویم و برای رسیدن به لذت تلاش کنیم.

آیا اتفاق افتاده است که نهار نخورید تا شب که میهمان هستید، از شام لذت بیشتری ببرید؟ یا تا به حال به دلیل عصرانه ای که خورده اید، خود را سرزنش نکرده اید که شامتان را خراب خواهد کرد»؟ از طرف دیگر، مشوق ها نیز ممکن است سائق ها را بیدار کنند. آیا پیش آمده است که از کنار نانوایی یا غذاخوری رد شده باشید و از رسیدن بوی غذا یا نان گرم به مشامتان ناگهان متوجه شده باشید که چه قدر گرسنه اید؟ با این حال، توجه صرف به عوامل مشوق و سائق، داستان انگیزش را ناتمام می گذارد. عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش دارند. ما آنها را در بحثمان درباره خوردن و اختلالات خوردن معرفی می کنیم و از آنها در بخش های چهارم و پایانی درباره فعالیت جنسی به عنوان انگیزه اجتماعی که به طور قابل توجهی پیچیده تر از تشنگی یا گرسنگی است، یاد می کنیم.

زندگی ما به ثبات برخی چیزها بستگی دارد. اگر دمای مغز شما بیش از چند درجه تغییر کند، سریعا هوشیاری خود را از دست می دهید. اگر نسبت آب در بدن بیش از چند درصد | تغییر کند، مغز و بدن از کار می افتند و در معرض خطر مرگ قرار می گیرید. تعادل میان حداکثرها و حداقل های تنکردشناختی ( فیزیولوژیک) به طناب بسیار نازکی می ماند که انسان و حیوان باید از آن عبور کنند. ما هم مثل ماشین های ظریف و دقیقا تنظیم شده ای هستیم که تنها به شرط تعادل محیطی داخلی می توانیم کار کنیم. ولی فرق ما با بیشتر ماشین ها در این است که طوری طراحی شده ایم که خودمان باید این تعادل را حفظ کنیم. حتی زمانی که دنیای خارج دستخوش تغییرهایی می شود، حالات درونی ما نسبتأ ثابت و پایدار می ماند.
بسیاری از انگیزش های اساسی در جهت حفظ این تعادل داخلی عمل می کنند. برای آنکه محیط درونی مادر محدوده های باریک بقای تنکردشناختی بماند، فرایندهای تنظیمی فعالی در ما وجود دارند که اعتدال حیاتی (حفظ محیط داخلی ثابت) را حفظ می کنند. هومئوستاز یعنی چیزی را ثابت نگه داشتن (هومئو یعنی «یکسان» و استاز یعنی «ثابت» یا «ایستا ماندن»). فرایند تنظیم اعتدال یعنی دستگاهی که برای حفظ حالتی ثابت (یعنی اعتدال حیاتی [هومئوستاز]) فعالانه عمل می کند. ا | فرایندهای تنظیم اعتدال ممکن است روانی، تنکرد شناختی، یاساختکاری (مکانیکی) باشند. یکی از فرایندهای تنظیم اعتدال که احتمالا بیش از همه با آن آشنایید، نه فرایندی روانی، که یکی از وسایل ساده خانگی است: دما بان ( ترموستات) که شوفاژ یا دستگاه تهویه را در خانه تنظیم می کند. دمابان طوری طراحی شده است که دما را معتدل نگه می دارد. وقتی دمابان خانه خود را روی دمای خاصی تنظیم می کنید، این دما هدف یا نقطه تنظیم دستگاه تعادلی می شود، یعنی مقداری که دستگاه تعادلی می کوشد آن را ثابت نگه دارد. در زمستان که دمای اتاق به کمتر از مقداری می رسد که شما تنظیم کرده اید، دمابان به کار می افتد: تفاوت میان دمای هدف و دمای واقعی اتاق باعث می شود که دمابان شوفاژ را روشن کند. در تابستان که دمای اتاق از نقطه تنظیم دمابان، بیشتر می شود، دمابان باعث روشن شدن دستگاه تهویه می شود. از دمابانی که هم به شوفاژ و هم به دستگاه تهویه وصل است، می توان برای ثابت نگه داشتن دمای اتاق در فصول مختلف استفاده کرد. فرایندهای تنکردشناختی زیادی در بدن ما وجود دارد که مثل دمابان عمل می کنند. این فرایندها انگیزش هایی را تحریک می کنند که بدن به کمک آنها در وضع معتدلی می ماند.
هیجان ها و انگیزه ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. هیجان ها درست مانند انگیزه های پایه ای می توانند رفتار را فعال کرده و هدایت کنند. هیجانها ممکن است رفتارهای انگیزه مند را همراهی کنند: به عنوان مثال میل جنسی نه تنها یک انگیزه قدرتمند است، بلکه منبع بالقوه لذت یا احساس گناه نیز محسوب می شود. علیرغم شباهت های هیجان ها با انگیزه ها، لازم است آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم. یکی از تفاوت های مهم بین هیجانها و انگیزه ها این است که انگیزه ها از درون فعال می شوند، ولی ریشه هیجانها در بیرون نهفته است. بنابراین معمولا شرایط بیرونی، هیجانها را به وجود می آورند، و واکنش های هیجانی در پاسخ به این شرایط بیرونی شکل می گیرند. ولی انگیزه ها اغلب توسط شرایط درونی (مثل به هم خوردن اعتدال حیاتی) فعال می شوند، و به طور طبیعی متوجه اشیای خاصی (مثل غذا، آب یا همسر) در محیط می شوند. یکی دیگر از تفاوت های هیجان و انگیزه در اختصاصی بودن یا در وسعت محرکهای برانگیزنده است. انگیزه ها معمولا با نیازی خاص برانگیخته می شوند، ولی طیف وسیعی از محرک ها می توانند هیجان را ایجاد کنند ( به تمام آنچه که می تواند شما را شاد با عصبانی کند، فکر کنید).
این تمایزها قطعی نیستند. گاهی اوقات یک منبع بیرونی می تواند انگیزه را فعال کند، مثل زمانی که دیدن غذا گرسنگی را برمی انگیزد. ناراحتی ناشی از به هم خوردن اعتدال حیاتی – مثلا گرسنگی شدید می تواند هیجان ها را برانگیزد. در هر حال، انگیزه ها و هیجان ها از نظر خاستگاهها، تجربۀ ذهنی و اثری که روی رفتار می گذارند به قدری با یکدیگر فرق دارند که بهتر است آنها را جداگانه بررسی کنیم.

تعارض
ناکامی
یادگیری مشاهده ای
انگیزه درونی و بیرونی
اسناد
مبانی فیزیولوژیک هیجان
انواع اختصاصی هیجان
اساس فیزیولوژیکی انگیزش
نظریه فروید
تعادل حیاتی
اصل لذت
کشاننده
مشوق ها
انواع انگیزش
نظریه فروید (تعادل حیاتی، اصل لذت)
نظریه کشاننده ای هال
نظریه میدانی لوین
نظریه انگیزه پیشرفت موری
نظریه اسنادی
نظریه انسانگرا
انگیزش و هیجان ( خداپناهی، انتشارات سمت )
انگیزش و هیجان ( جان مارشال ریو،مترجم یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش )
فصول ۱۰ و ۱۱ روانشناسی عمومی هیلگارد