انگیزه برای آمادگی در کنکور بسیار مهم است. درس خواندن به قدر کافی می تواند سخت باشد. اما اکنون در روزهای قرنطینه به سر می بریم. اضطراب ها و استرس های مختلفی را تجربه می کنیم و سبک زندگی مان نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است. در این میان عده ای در حال مطالعه و آماده شدن برای کنکور هستند. کنکوری که حتی تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. کنکوری که همچنان در ابهامات موجود از آینده قرار گرفته است. اما چیزی که واضح است ما همچنان داریم زندگی می کنیم. همچنان ما و رویاهایمان وجود داریم. چیزهایی که برایش نقشه ها کشیدیم و تلاش هایی داشتیم نیز هنوز هم قد علم کرده اند. باید بتوانیم از پس این روزهای سخت نیز بر بیایم همانطور که تصمیم داریم از پس سایر مشکلات زندگی برآمدیم.

انگیزه برای آمادگی در کنکور بسیار مهم است. درس خواندن به قدر کافی می تواند سخت باشد. اما اکنون که در روزهای قرنطینه به سر می بریم، اضطراب ها و استرس های مختلفی را تجربه می کنیم. و سبک زندگی مان نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است.

در این میان عده ای در حال مطالعه و آماده شدن برای کنکور هستند. کنکوری که حتی تاریخ دقیق آن نیز مشخص نیست. کنکوری که همچنان در ابهامات موجود از آینده قرار گرفته است. اما چیزی که واضح است ما همچنان داریم زندگی می کنیم. همچنان ما و رویاهایمان وجود داریم. چیزهایی که برایش نقشه ها کشیدیم و تلاش هایی داشتیم نیز هنوز هم قد علم کرده اند. باید بتوانیم از پس این روزهای سخت نیز بر بیایم. همانطور که تصمیم داریم از پس سایر مشکلات زندگی برآمدیم.

حال باید ببنیم در این میان چگونه می توان انگیزه درس خواندن در دوران قرنطینه را حفظ کرد. چگونه می توان برای کنکور آماده شد؟

 به مراحل زیر دقت کنید و آن ها را امتحان کنید. بی شک برای انگیزه درس خواندن بدون فاییده نخواهد بود.

دقیقا چه مشکلی با انگیزه دارید؟

برای خودتان مشخص کنید چرا فکر می کنید انگیزه برای درس خواندن ندارید؟

فرار نکن

ما گاهی از انجام دادن کارهایمان فرار می کنیم. فرار کردن از انجام کار می تواند منجر به ایجاد احساس ناامیدی برای درس خواندن شود. پس به این نا امیدی دامن نزنید و به جای دوری از انجام کار به راه حل دیگری فکر کنید.

خودتان را به خاطر کارهایی که در گذشته به عقب انداخته اید سرزنش نکنید

تلاش کنید نسبت به عاداتی که دارید (عقب انداختن کارهایتان) آگاه باشید. سپس خودتان را مجبور کنید در همان لحظه که می خواهید کارتان را به تعویق بندازید، آن را انجام دهید. در واقع همان لحظه که می خواهید درس خواندن را به تعویق بیاندازید مچ خودتان را بگیرید، ببینید چرا دارید فرار می کنید؟

تلاش کنید سبک مطالعاتی خودتان را بشناسید

چه چیزی باعث می شود شما راحت تر درس خوانید؟ ما به صورت طبیعی از هر چیزی که برای مان ناخوشایند باشد و باعث نارحتی و اذیت شود پرهیز می کنیم. بنابراین تلاش کنید درس خواندن را تا جایی که می توانید برای خودتان لذت بخش کنید.

مهارت های خود را زیر سوال نبرید

خودتان را به هیچ وجه با دیگران مقایسه نکنید. این را به خاطر داشته باشید که شما مهارت های منحصر به فرد خودتان را دارید.

شروع کنید

خودتان را مجبور کنید که سر کارتان بمانید حتی برای ۲۰ دقیقه. شروع را مانند یک باند فرودگاه در نظر بگیرید. ممکن است که به آرامی شروع کنید اما هنوز هم در حال حرکت کردن هستید.

بر روی کاری که در حال حاضر دارید انجام می دهید تمرکز کنید

مهمترین کارهایتان را اولیت بندی کنید. از این که همه ی کارها را با هم انجام دهید پرهیز کنید. مدام به حجم کارهایی که دارید فکر نکنید. هر چیزی را در زمانی که تعیین کرده اید انجام دهید.

برای خودتان محدودیت زمانی ایجاد کنید

با خودتان بپرسید در طی دو ساعت آینده چه کارهایی می توانم انجام دهم؟ به جای این که همواره به این فکر کنید که “چگونه می توانم کارهایم را انجام دهم؟” از این طریق شما به راحتی بیخیال کارهایی که باید انجام دهید نمی شوید.

به یاد داشته باشید که درس خواندن یک چالش است. چالشی که ممکن است راحتی تان را بگیرد.

به فرایند کوه نوردی فکر کنید. کار راحتی نیست و حتی باعث ناراحتی و اذیت می شود اما وقتی به قله ی کوه می رسید برای شما خوشایند می شود. بر روی دستاوردهایی که می توانید داشته باشید تمرکز کنید نه سختی هایی که در مسیر دارید. سختی ها را به عناون بخشی از راه بپذیرید.

منبع: بخشی از مقاله Zoi Kontakou چاپ شده در  UCL Student Psychological Services