آموزش آنلاین کنکور روانشناسی

کلاس تدریس و نکته و تست آسیب شناسی روانی

برگزاری کلاس #تدریس_و_نکته_و_تست_جامع و نوین مجازی 💥درس آسیب شناسی روانی💥 🌟تدریس تمام مطالب پیش از بررسی تست ها 🌟نکته و تست موضوعی در ۲۰ بخش 🌟بررسی و حل تمام تست های کنکور از سال ۸۰ تا ۹۸ 🌟تدریس مضاعف هر مبحث بر سر هر تست 🌟نکته و تست تجمعی سال های ۹۷ و ۹۸ 🔸در این دوره آموزشی و تمرینی شما تمام مطالب را از صفر آموزش خواهید دید و صرفا با یک دوره توضیح تست تنها مواجه نیستید💪 🗣 مدرس دوره: وحید ولدی (کارشناس ارشد بالینی رتبه ۵۶ ارشد، دبیر و مدرس کارگاه های انجمن علمی دانشگاه شاهد).

جلسه اول آموزش کنکوری آسیب شناسی روانی

مقدمات و مفاهیم اولیه تعریف اختلال روانی تفاوت رفتار نابهنجار و اختلال روانی معیار های اختلال روانی هنجار های آماری هنجار های فرهنگی و اجتماعی اختلالات جنسی و انواع آن اختلال محتوای فکر تفکر جادویی و ....