کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری۱۳۹۹/۳/۱۳ ۱۹:۰۸:۴۲

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

دپارتمان تخصصی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

روانسان

کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری کنکور 

فلش کارت روانشناسی (کلیک کنید)

موس را روی فلش کارتها ببرید تا پاسخ پشت آن را مشاهده کنید

روانشناسی فیزیولوژیک

در اثر کمبود نوروترنسمیتر دوپامین چه اختلالی بروز می کند ؟
اختلال پارکینسون

آمار و روش تحقیق

کدام روش پژوهش دستکاری همه متغیرها را امکان پذیر می کند؟
آزمایشی

آسیب شناسی روانی

کابوس ها در کدام مرحله از خواب اتفاق می افتند؟
REM

روانشناسی رشد

از نظر پیاژه، در کدام مرحله رشد شناختی، کودک می تواند به درک طبقه بندی های چند جانبه دست پیدا کند؟
عملیات عینی

علم النفس

عقل هیولانی، ذیل کدام یک از قوای انسانی طبقه بندی می شود؟
قوه نظری نفس ناطقه

روانشناسی بالینی

درمان بین فردی در کدام اختلال بیشترین حمایت را کسب کرده؟
اختلال شخصیت مرزی

آخرین مطالب وبلاگ

مطالب علمی، اخبار، اطلاعات عمومی

آخرین ویس کنکور روانشناسی

در این بخش آخرین فایل های صوتی در اختیار شماست

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی کل کشور در سال ۱۳۹۸

برای مشاهده مقدار ها نشانگر موس را بر روی ستون ها قرار دهید

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی کل کشور در سال ۱۳۹۸

برای مشاهده مقدار ها نشانگر موس را بر روی ستون ها قرار دهید

روزانه

شبانه

پردیس

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تهران در سال ۱۳۹۸

برای مشاهده مقدار ها نشانگر موس را بر روی ستون ها قرار دهید

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تهران در سال ۱۳۹۸

برای مشاهده مقدار ها نشانگر موس را بر روی ستون ها قرار دهید

روزانه

شبانه

پردیس